Условия за ползване

Общи условия

"ЛЯТЕВ" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София - Бистрица, ул. Криволак №2, БУЛСТАТ: 131522531, ДДС Номер: BG131522531
ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на ЛЯТЕВ  ЕООД, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на ЛЯТЕВ ЕООД, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ЛЯТЕВ ЕООД;Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Чрез регистрация, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина на ЧАСТИДОГРАМА.Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване.Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, ползване на отстъпки и промоции, както и да отказва изпълнението им по надлежния ред. Имате възможност да пазарувате без да се регистрирате но трябва да попълните минимално необходимите данни за доставка. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

Защита на личните данни.

Kонфиденциална политика на ЛЯТЕВ  ЕООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ЛЯТЕВ ЕООД при ползване от него на електронния магазин, както и на поправка на тези Лични данни
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ЛЯТЕВ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ЛЯТЕВ ЕООД.
ЛЯТЕВ ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на chastidograma.com, след като извърши процеса на регистрация.В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, ЛЯТЕВ ЕООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.ЛЯТЕВ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Цени

ЛЯТЕВ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на електронния магазин, ЛЯТЕВ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Стоките се доставят в страната с куриер в рамките на 3 работни дни и в чужбина с обикновена поща или куриер в рамките на 10 до 40 работни дни. Български пощи не предоставят конкретни срокове за доставка.Цената на доставката с куриер за България се определя в зависимост от общия грамаж на поръчаните стоки и се изчислява автоматично в хода на поръчката. Цената на доставката за чужбина се изчислява автоматично спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на Български пощи или Еконт Експрес.  (http://www.bgpost.bg/files/custom/Pricelist/international_mail_01.01.2011.pdf). Поръчки, пътуващи с Български пощи, не могат да бъдат проследявани. Максималното тегло на поръчка за чужбина – до 5 кг. Tранспортните разходи са за сметка на клиента.Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. ЛЯТЕВ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.ЛЯТЕВ ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в с наложен платеж на поръчаните стоки  Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ЛЯТЕВ ЕООД или на неговия куриер, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ЛЯТЕВ ЕООД в  Първа Инвестиционна Банка и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.При плащане по банков път в евро,  Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ЛЯТЕВ ЕООД в Първа Инвестиционна Банка и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 12 часа от генерирането на поръчка.При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ЛЯТЕВ ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ЛЯТЕВ ЕООД. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени на www.chastidograma.com, ЛЯТЕВ ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Други

ЛЯТЕВ ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
ЛЯТЕВ ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. ЛЯТЕВ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

ЛЯТЕВ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
ЛЯТЕВ ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
ЛЯТЕВ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Лятев ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
ЛЯТЕВ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
ЛЯТЕВ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ЛЯТЕВ ЕООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. ЛЯТЕВ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на ЛЯТЕВ ЕООД са следните:

гр. София - Бистрица
ул. Криволак  №2
тел. +359 896 692 693